KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE wWw.SoiCau.Me CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY ĐẠI THẮNG!

TRANG CHỦ KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN KINH NGHIỆM
 Liên Hệ - Hỗ Trợ
 Gọi | Hotline | Kỹ thuật: 0969.544.289   (Gọi hoặc nhắn tin  icon_6
   Kết quả hình ảnh cho hinh anh xo so mien bacChốt số | Báo lỗi | Zalo: 0969.544.289   Trực tiếp tại đây
   THÔNG BÁO TỪ ADMIN 
Thông báo:
Các Bạn Đang Truy Cập Website wWw.SoiCau.Me Trang Chuyên Soi Cầu Lô Đề Chính Xác Uy Tín Nhất 2017 Admin Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ, Thành Công Và May Mắn !!!

Đã Chốt Số Chuẩn Ngày Hôm Nay: 

 NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY CẦU TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC   
3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT   3 CÀNG LÔ TUYỆT MẬT   
ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT    ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT 
nạp nhanh tay nhận ngay cầu chuẩn từ các chuyên gia soi cầu  

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

 ĐỘC THỦ LÔ: 1.500.000 VNĐ

 SONG THỦ LÔ: 1.000.000 VNĐ

 DÀN LÔ XIÊN 2: 2.000.000 VNĐ

 DÀN LÔ 6 SỐ: 2.000.000 VNĐ

 DÀN ĐỀ 12 SỐ: 2.500.000 VNĐ

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
ĐỘC THỦ LÔ
SONG THỦ LÔ
DÀN LÔ XIÊN 2
DÀN LÔ 6 SỐ
DÀN ĐỀ 12 SỐ
26/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 92 Ăn Lô 92
SONG THỦ LÔ 35-53 Ăn Lô 53
DÀN LÔ XIÊN 2 22-51 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 12-21-36-63-51-15 Ăn Lô 36-63
DÀN ĐỀ 12 SỐ 19-08-62-67-58-32-29-86-56-97-64-07 Trượt
25/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 12 Ăn Lô 12
SONG THỦ LÔ 69-96 Ăn Lô 69
DÀN LÔ XIÊN 2 77-94 Ăn Xiên 77-94
DÀN LÔ 6 SỐ 12-21-39-93-49-94 Ăn Lô 12-39×2-94×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 24-96-22-36-73-97-27-44-93-42-56-05 Ăn Đề 36
24/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 55 Ăn Lô 55
SONG THỦ LÔ 39-93 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 28-63 Ăn Xiên 28-63
DÀN LÔ 6 SỐ 39-93-48-84-06-60 Ăn Lô 48-84×2-06
DÀN ĐỀ 12 SỐ 46-76-81-05-36-70-56-92-47-28-11-68 Ăn Đề 28
23/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 32 Ăn Lô 32
SONG THỦ LÔ 28-82 Ăn Lô 28
DÀN LÔ XIÊN 2 08-70 Ăn Xiên 08-70
DÀN LÔ 6 SỐ 24-42-28-82-79-97 Ăn Lô 24×2-28-79×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 79-92-00-50-91-52-84-55-54-08-95-25 Ăn Đề 25
22/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 89 Trượt
SONG THỦ LÔ 38-83 Ăn Lô 38
DÀN LÔ XIÊN 2 06-84 Ăn Xiên 06-84
DÀN LÔ 6 SỐ 00-55-27-72-69-96 Ăn Lô 00-72-96×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 65-44-08-31-86-73-43-40-79-45-51-35 Ăn Đề 79
21/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 62 Ăn Lô 62
SONG THỦ LÔ 57-75 Ăn Lô 57
DÀN LÔ XIÊN 2 55-99 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 09-90-69-96-78-87 Ăn Lô 90-96-87
DÀN ĐỀ 12 SỐ 88-18-96-37-01-43-23-51-41-25-40-68 Ăn Đề 43
20/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 97 Ăn Lô 97
SONG THỦ LÔ 37-73 Ăn Lô 37×2
DÀN LÔ XIÊN 2 53-92 Ăn Xiên 53-92
DÀN LÔ 6 SỐ 01-10-27-72-69-96 Ăn Lô 01-10×2-72
DÀN ĐỀ 12 SỐ 22-19-87-08-57-46-45-52-89-00-96-17 Ăn Đề 57
19/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 09 Ăn Lô 09
SONG THỦ LÔ 68-86 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 25-88 Ăn Xiên 25-88
DÀN LÔ 6 SỐ 18-81-02-20-68-86 Ăn Lô 18×2-81-20
DÀN ĐỀ 12 SỐ 54-05-63-78-79-40-62-55-25-60-12-15 Ăn Đề 25
18/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 52 Ăn Lô 52×2
SONG THỦ LÔ 19-91 Ăn Lô 19-91
DÀN LÔ XIÊN 2 13-55 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 06-60-23-32-19-91 Ăn Lô 06-32-19-91
DÀN ĐỀ 12 SỐ 30-94-47-36-19-85-14-43-58-67-28-46 Ăn Đề 19
17/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 14 Ăn Lô 14
SONG THỦ LÔ 29-92 Ăn Lô 29-92
DÀN LÔ XIÊN 2 01-78 Ăn Xiên 01-78
DÀN LÔ 6 SỐ 02-20-49-94-18-81 Ăn Lô 02-49-18×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 76-33-95-34-90-88-14-30-69-96-63-67 Ăn Đề 69
16/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 57 Ăn Lô 57
SONG THỦ LÔ 14-41 Ăn Lô 14-41
DÀN LÔ XIÊN 2 57-88 Ăn Xiên 50-88
DÀN LÔ 6 SỐ 17-71-58-85-79-97 Ăn Lô 17-85-97
DÀN ĐỀ 12 SỐ 77-72-84-95-41-09-10-19-80-08-93-67 Ăn Đề 08
15/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 97 Trượt
SONG THỦ LÔ 12-21 Ăn Lô 12×2
DÀN LÔ XIÊN 2 00-99 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 24-42-26-62-79-97 Ăn Lô 26-79×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 72-06-02-01-19-50-48-28-36-09-40-15 Ăn Đề 28
14/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 17 Ăn Lô 17
SONG THỦ LÔ 05-50 Ăn Lô 95
DÀN LÔ XIÊN 2 17-82 Ăn Xiên 17-82
DÀN LÔ 6 SỐ 06-60-17-71-28-82 Ăn Lô 60-17-82
DÀN ĐỀ 12 SỐ 85-09-67-93-45-16-48-40-11-80-96-28 Ăn Đề 16
13/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 89 Ăn Lô 89
SONG THỦ LÔ 59-95 Ăn Lô 95
DÀN LÔ XIÊN 2 55-87 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 02-20-68-86-59-95 Ăn Lô 02-20-95
DÀN ĐỀ 12 SỐ 73-00-69-56-58-21-24-67-07-30-66-91 Ăn Đề 66
12/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 42 Ăn Lô 42
SONG THỦ LÔ 04-40 Ăn Lô 04-40
DÀN LÔ XIÊN 2 28-75 Ăn Xiên 28-75
DÀN LÔ 6 SỐ 38-83-57-75-48-84 Ăn Lô 38-75-84
DÀN ĐỀ 12 SỐ 78-57-17-18-37-56-31-90-55-40-74-36 Ăn Đề 18
11/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 60 Ăn Lô 60
SONG THỦ LÔ 38-83 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 72-99 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 02-20-38-83-56-65 Ăn Lô 20-56-65×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 68-69-74-83-91-73-70-76-29-63-00-98 Trượt
10/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 55 Trượt
SONG THỦ LÔ 01-10 Ăn Lô 01
DÀN LÔ XIÊN 2 43-82 Ăn Xiên 43-82
DÀN LÔ 6 SỐ 48-84-34-43-68-86 Ăn Lô 48×2-84-43-86
DÀN ĐỀ 12 SỐ 41-44-48-55-57-72-75-79-84-94-96-99 Ăn Đề 48
09/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 21 Ăn Lô 21
SONG THỦ LÔ 34-43 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 02-69 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 36-63-78-87-69-96 Ăn Lô 63-87
DÀN ĐỀ 12 SỐ 20-57-18-73-87-41-59-03-77-23-49-18 Ăn Đề 41
08/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 91 Ăn Lô 91
SONG THỦ LÔ 25-52 Ăn Lô 25×2
DÀN LÔ XIÊN 2 01-73 Ăn Xiên 01-73
DÀN LÔ 6 SỐ 01-10-25-52-37-73 Ăn Lô 01-25×2-37-73
DÀN ĐỀ 12 SỐ 48-26-12-72-51-09-33-78-08-94-75-21 Ăn Đề 26
07/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 44 Ăn Lô 44
SONG THỦ LÔ 09-90 Ăn Lô 09-90
DÀN LÔ XIÊN 2 15-56 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 56-65-09-90-78-87 Ăn Lô 65-09-90
DÀN ĐỀ 12 SỐ 28-96-16-65-42-29-79-92-38-70-66-12 Ăn Đề 65
06/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 35 Ăn Lô 35
SONG THỦ LÔ 89-98 Ăn Lô 89
DÀN LÔ XIÊN 2 50-83 Ăn Xiên 50-83
DÀN LÔ 6 SỐ 29-92-68-86-89-98 Ăn Lô 29-92-86-89
DÀN ĐỀ 12 SỐ 88-33-82-17-46-21-96-57-11-72-40-65 Ăn Đề 65
05/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 77 Ăn Lô 77
SONG THỦ LÔ 19-91 Ăn Lô 91×2
DÀN LÔ XIÊN 2 26-87 Ăn Xiên 26-87
DÀN LÔ 6 SỐ 17-71-29-92-89-98 Ăn Lô 71-29-92
DÀN ĐỀ 12 SỐ 24-25-74-47-81-65-64-46-68-72-19-91 Trượt
04/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 09 Ăn Lô 09
SONG THỦ LÔ 24-42 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 18-44 Ăn Xiên 18-44
DÀN LÔ 6 SỐ 29-92-48-84-89-98 Ăn Lô 92-48×2-89×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 24-33-52-42-87-68-88-45-07-70-16-27 Trượt
03/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 53 Ăn Lô 52
SONG THỦ LÔ 17-71 Ăn Lô 71
DÀN LÔ XIÊN 2 04-68 Ăn Xiên 04-68
DÀN LÔ 6 SỐ 03-30-25-52-49-94 Ăn Lô 30-52-94
DÀN ĐỀ 12 SỐ 59-58-99-22-25-52-36-75-03-20-17-39 Trượt
02/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 49 Ăn lô 49×2
SONG THỦ LÔ 14-41 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 21-17 Ăn Lô 21×3
DÀN LÔ 6 SỐ 17-21-07-99-11-04 Ăn Lô 21×3-07
DÀN ĐỀ 12 SỐ 00-01-05-06-07-09-10-12-15-17-19-21 Ăn đề 00
01/10/2020 ĐỘC THỦ LÔ 94 Ăn Lô 94
SONG THỦ LÔ 06-60 Ăn Lô 60
DÀN LÔ XIÊN 2 68-95 Ăn Xiên 68-95
DÀN LÔ 6 SỐ 01-10-59-95-69-96 Ăn Lô 01-95-69
DÀN ĐỀ 12 SỐ 40-57-90-23-87-83-18-71-05-46-23-70 Ăn Đề 18
30/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 47 Ăn Lô 47
SONG THỦ LÔ 58-85 Ăn Lô 58
DÀN LÔ XIÊN 2 21-76 Ăn Xiên 21-76
DÀN LÔ 6 SỐ 58-85-12-21-19-91 Ăn Lô 58-12-21×2-19
DÀN ĐỀ 12 SỐ 18-71-05-46-23-68-64-36-59-73-64-89 Ăn Đề 68
29/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 33 Ăn Lô 33
SONG THỦ LÔ 29-92 Trượt
DÀN LÔ XIÊN 2 64-97 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 00-33-29-92-08-80 Ăn Lô 00-33-80
DÀN ĐỀ 12 SỐ 68-71-59-24-47-69-23-01-06-46-58-99 Ăn Đề 23
28/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 82 Ăn Lô 82
SONG THỦ LÔ 36-63 Ăn Lô 36
DÀN LÔ XIÊN 2 31-98 Ăn Xiên 31-98
DÀN LÔ 6 SỐ 59-95-49-94-89-98 Ăn Lô 59-49×2-98
DÀN ĐỀ 12 SỐ 41-43-44-31-54-67-69-75-84-95-99 Ăn Đề 31
27/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 45 Trượt
SONG THỦ LÔ 05-50 Ăn Lô 50
DÀN LÔ XIÊN 2 69-89 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 13-31-37-73-45-54 Ăn Lô 13-31-73×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 44-70-36-89-87-15-04-46-26-76-55-84 Ăn Đề 46
26/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 88 Ăn Lô 88
SONG THỦ LÔ 38-83 Ăn Lô 83×2
DÀN LÔ XIÊN 2 22-64 Ăn Xiên 22-64
DÀN LÔ 6 SỐ 15-51-37-73-48-84 Ăn Lô 15×2-51-84
DÀN ĐỀ 12 SỐ 69-21-96-46-72-40-57-88-33-82-17-11 Ăn Đề 69
25/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 02 Ăn Lô 02
SONG THỦ LÔ 56-65 Ăn Lô 65
DÀN LÔ XIÊN 2 49-87 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 01-10-27-72-39-93 Ăn Lô 01×2-72-93
DÀN ĐỀ 12 SỐ 31-36-90-23-87-83-70-89-18-28-54-00 Ăn Đề 18
24/09/2020 ĐỘC THỦ LÔ 50 Ăn Lô 50
SONG THỦ LÔ 03-30 Ăn Lô 03-30
DÀN LÔ XIÊN 2 03-75 Trượt
DÀN LÔ 6 SỐ 03-30-57-75-19-91 Ăn Lô 03-30-91×2
DÀN ĐỀ 12 SỐ 71-31-03-55-82-11-39-58-23-22-52-36 Ăn Đề 82
Đã lưu Kết quả Thống kê Trước đó

Liên Hệ 

0969.544.289

 CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT 
QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN TRANG WEB
QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN TRANG WEB ®

1.  Không ép buộc, chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên trang Website

2 Không chịu bất cứ một trách nhiệm và tổn thất thiệt hại nào về việc sử dụng thông tin trên Website

3.  Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với thông tin và những tuyên bố trên trang Website

4.  Hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chọn cách chơi phù hợp !!

5.  Khi sử dụng dịch vụ của trang website chúng tôi là mặc định các bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản quy định của chúng tôi. Mọi vướng mắc và tổn thất của các bạn chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm!!!

CHÚ Ý: Để thuận tiện cho việc soi cầu và lấy số hàng ngày các bạn hãy ghi nhớ trang Website, và truy cập thường xuyên nhé !!

KHUYẾN CÁO: Khi các bạn nạp thẻ lấy số mà hệ thống vẫn chưa trả số về là do lỗi hệ thống bên kỹ thuật

Vì vậy các bạn liên hệ AD qua số điện thoại này  0969.544.289   (Gọi hoặc nhắn tin  icon_6 để nhận số nhé !!

GHI NHỚ : Hãy lưu lại và giới thiệu tới bạn bè trang  wWw.SoiCau.Me  này để có những con số đẹp và được soi cầu xổ số chính xác nhất !!

PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ